Ga naar de inhoud
Beëindiging van de huur

Bij beëindiging van de huur komt er veel op uw af. Een zeer drukke tijd waarin veel geregeld moet worden en waarbij uw aandacht vanzelfsprekend gericht is op de toekomst. U heeft een nieuwe plek gevonden en wilt met enthousiasme deze nieuwe fase van uw leven inluiden. Deze informatie zet voor u op een rij waar u allemaal aan moet denken bij het verlaten van de oude woning.

Huuropzegging

U heeft een opzegtermijn van één maand (in sommige gevallen twee of drie, het staat in uw huurcontract). De huur is per dag opzegbaar. Dat betekent dat de laatste dag van de huur iedere werkdag van de maand kan zijn, als uw schriftelijke opzegging maar meer dan een maand van te voren bij ons binnen is. U moet de huur altijd schriftelijk opzeggen, u kunt daarvoor gebruik maken van de standaard huurdersbrief huuropzegging (pdf) downloaden.

Hoe moet ik mijn woning achterlaten

In de richtlijnen voor de oplevering van de woning (pdf) staat hoe u de woning achter moet laten na een verhuizing.
Daarnaast kan het zijn dat u de woning heeft verbeterd of gewijzigd. De mogelijkheden rond overname van woningverbeteringen kunt u vinden op de pagina over zelf aangebrachte voorzieningen.

Vooropname en eindopname

Om u te begeleiden bij de oplevering van de woning en om te voorkomen dat er onduidelijkheden bestaan die mogelijkerwijs voor u tot kosten zouden kunnen leiden, lopen wij, nadat u de huur heeft opgezegd, samen met u de woning door. Dit noemen we de vooropname. Tijdens de vooropname kunt u met de medewerker van de verhuurder een en ander bespreken. Ook wordt de woning bekeken op zaken die mogelijkerwijs door u hersteld moeten worden en worden daar afspraken over gemaakt. Op deze wijze komt u niet voor verrassingen te staan nadat u de sleutels heeft ingeleverd. Overigens kan het zo zijn dat er bij de vooropname niet alles gezien wordt. De woning staat immers nog vol en er gaat nog tijd overheen voordat u daadwerkelijk weg bent. Bij het inleveren van de sleutels lopen we, tijdens de eindopname, de woning nogmaals met u door, zo mogelijk ook in aanwezigheid van de nieuwe huurder. Het kan zijn dat hier nieuwe of aanvullende dingen worden geconstateerd die nog in orde moeten worden gemaakt. U krijgt daarvoor nog de gelegenheid, in ieder geval dezelfde dag of in overleg met de nieuwe huurder.

Overleg met de nieuwe huurder en overname

Zodra er een mogelijk nieuwe huurder bekend is laten wij deze contact met u opnemen. Wij brengen u altijd eerst op de hoogte wie u kunt verwachten zodat u weet waar u aan toe bent. De nieuwe huurder moet beoordelen of hij of zij de woning zou willen huren. Daartoe wil hij de woning bezichtigen. Tijdens deze bezichtiging kunt u met elkaar spreken over eventuele overname. De nieuwe huurder mag van alles van u overnemen, van wijzigingen aan de woning tot inboedel etc. U moet dat onderling regelen. Eventuele overname moet worden vastgelegd op een overnamecontract op een formulier van de verhuurder (pdf). Bij de eindopname moet u daar een, door de nieuwe huurder ondertekend, exemplaar van kunnen laten zien aan de medewerker van de verhuurder zodat duidelijk is dat die zaken in de woning achter mogen blijven. De nieuwe huurder moet een exemplaar kunnen overleggen bij de sleuteluitreiking. Op dit formulier hoeft u niet aan te geven wat het bedrag is van de overname. De verhuurder moet alleen weten hoe de verantwoordelijkheid is geregeld. Het is wel verstandig de nieuwe huurder voor het bedrag te laten tekenen.

Overname door de verhuurder

De mogelijkheden rond woningverbeteringen kunt u vinden op de pagina over zelf aangebrachte voorzieningen.

Als er nog geen nieuwe huurder is

In dat geval kunt u bij overname om uitstel vragen. Hiertoe wordt een overeenkomst getekend waarbij u de verantwoordelijkheid houdt over de in de overeenkomst genoemde zaken, ook al is er geen huurovereenkomst meer. Als er nieuwe huurder bekend is kan de overname dan alsnog worden afgehandeld. Voor deze regeling komen alleen zaken in aanmerking die in goede staat zijn en de verhuurbaarheid niet aantasten. U betaalt 25 euro administratie-, bemiddelings-, en inspectiekosten voor deze overeenkomst. U krijgt het uitstelcontract op uw verzoek bij de voor- of eindopname.

Opzegging nutsvoorzieningen, kabel en telefoon

Koud water en elektra. De afmelding voor het koude water en uw elektra regelt uzelf. Wij nemen bij de eindopname wel de meterstand op.

Warm water en stadsverwarming. Voor deze zaken moet u uzelf afmelden bij Vattenfall. U wordt verzocht uw verhuizing minimaal twee weken van te voren bij Vattenfall aan te melden, dan krijgt u tijdig een standenbon thuisgestuurd. Aanmelden kan via 0900 0808 (gebruikelijke belkosten) of via de klantenservice van Vattenfall.

Televisie, internet en telefoon moet u ook zelf regelen. De werkwijze is afhankelijk van uw aanbieder informeert u bij hen, maar wees er op tijd bij.