Ga naar de inhoud

In de krant van oktober heeft u kunnen lezen dat ik afscheid ga nemen van Harmonisch Wonen. Met grote weemoed schrijf ik dit artikel, want ik heb me sinds 1989 met hart en ziel ingezet voor het Sidhadorp en voor Harmonisch Wonen. Dat is een enorme tijd. In die tijd heb ik veel meegemaakt met u als huurders. Soms lastig, maar meestal met blijdschap en altijd met enthousiasme.

In 1989 was ik de eerste vaste medewerker van Harmonisch Wonen. Martin van der Jagt was freelance directeur en de overige medewerkers waren vrijwilligers. Ik was huurder en woonde in de Scheldestraat. Ik was aangesteld in de technische dienst. Een van mijn eerste klussen was het opleveren van de nieuwbouw houtskeletbouw in de Waalstraat. Verder liep ik rond met mijn gereedschapskist en mocht de kleine reparaties aan de woningen doen en het grotere onderhoud zoals schilderwerk uitbesteden. Martin was Harmonisch Wonen aan het professionaliseren en al gauw  kwam mijn buurvrouw Jetty Koning werken in de verhuur. Met Jetty heb ik lang en met veel plezier samengewerkt. Op de foto ook Trix en Henk en helemaal rechts ondergetekende. Onder leiding van Martin werd de Amer gebouwd en enkele jaren later nam Martin afscheid. Ik kreeg toen de buitengewone kans om directeur-bestuurder te worden en dat zou mijn leven veranderen.

Inmiddels was het Vedisch bouwen bekend geworden en ik ontwikkelde de woningen in het hofje. Niet helemaal Vedisch, maar wel zo Vedisch mogelijk. Dit was een van de mooiste klussen die ik heb mogen doen. Het van tekening zien ontstaan van nieuwe woningen en al die mooie contacten met de nieuwe bewoners, daar kijk ik nog altijd met blijdschap op terug.

Een van de hoogtepunten van het jaar was ook altijd de jaarlijkse algemene huurdersavond. De allereerste keer kwam er niemand opdagen. Maar in de loop der jaren werd het steeds drukker, totdat het niet meer in ons kantoor paste. De laatste jaren hielden we hem altijd in het Restaurant en waren de gesprekken altijd levendig en betrokken.

Harmonisch Wonen was en is als woningcorporatie eigenlijk te klein om een goede en efficiënte organisatie te kunnen draaien. Daarom koos ik er in mijn beginjaren voor om de corporatie als bedrijf juist wat uit te bouwen en zoveel mogelijk zelf te doen. Een eigen technische dienst en zelf keuken- en badkamerrenovaties doen. Op een gegeven moment waren we met vijf medewerkers een prachtig en betrokken team. Op de foto Milenko, Saskia, Jetty en Koert.

Harmonisch Wonen komt nu in een nieuwe fase. Harmonisch Wonen blijft als organisatie erg klein om zelf een efficiënte en professionele organisatie te voeren. Toch kiezen we er voor om zelfstandig te blijven. Maar de formule van zoveel mogelijk zelf doen werkt niet meer. De omslag kwam met de nieuwe woningwet in 2015. Het externe toezicht werd heel scherp en fouten maken kan niet meer. Het schrijven en samenstellen van stukken voor dat externe toezicht koste meer dan twee keer zoveel tijd als voorheen en het was steeds meer nodig om externe specialisten daarvoor in te zetten. We hebben nu geen eigen technische dienst meer de administratie is uitbesteed. In de organisatie is het motto niet meer om zoveel mogelijk zelf te doen, maar alleen die dingen zelf te doen die een ander niet beter kan. Dat betekent dat Bernadette blijft, want klantencontacten kan niemand beter. Ook blijft het betrekken van belanghebbenden, beleid en bestuur, want dan kun je niet uitbesteden.

Hoewel mijn hart en ziel nog steeds ligt bij het werk komt er een moment dat je je moet beseffen dat de wereld erg veranderd is en dat er ander leiderschap nodig is. Het ziet er naar uit dat de Raad van Commissarissen iemand heeft gevonden die de uitdaging van zelfstandig blijven in deze nieuwe wereld beter vorm kan geven. Zij zullen daar binnenkort in een aparte huis-aan-huis brief meer over vertellen. Het is de opzet dat een nieuwe bestuurder op 1 januari begint. Ik zelf stop op 1 februari.

Waarschijnlijk is dit het laatste artikeltje wat ik schrijf voor de Sidhadorpkrant. Ik richt mij dan ook tot jullie als bewoners. Ik wil jullie danken voor het mooie werk dat ik voor jullie heb mogen doen. Wonen is een basisbehoefte en dat moet goed zijn. Ik wil jullie danken voor alle mooie en warme contacten die ik heb gehad. Soms waren er minder mooie momenten, maar ook daarvoor wil ik danken, want ik heb er steeds veel van geleerd en kon daardoor nog beter voor jullie werken.

Ook wil ik alle collega’s bij Harmonisch Wonen, inclusief alle leden van de RvC en de mensen van de andere stichtingen in het dorp danken voor de mooie jaren van samenwerking en alle mooie dingen die we samen hebben mogen doen.

Ik zal jullie blijven volgen en wens mijn opvolger, jullie als bewoners en het Sidhadorp de allerbest denkbare toekomst toe.

Radbout Matthijssen