Ga naar de inhoud

In juni heeft Harmonisch Wonen het nieuwe beleidsplan 2023-2027 vastgesteld. Het draagt de titel ‘Harmonisch Groeien’. Daarmee wordt gerefereerd aan het kwantitatief groeien, maar ook kwalitatief als gemeenschap. Voorbeelden daarvan zijn de realisatie van het nieuwe TM-centrum en het initiatief om meer eetbaar groen (project ‘HEG’) in de wijk te realiseren.

Het plan is besproken met verschillende belanghebbenden. Het beleidsplan wordt gezien als een werkbaar plan voor de komende jaren met voldoende ambitie. Belangrijkste doelstellingen zijn het onderzoeken van mogelijke nieuwbouw, het bijdragen aan het versterken van de gemeenschap het Sidhadorp (‘communitybuilding’), en het verder verduurzamen van de wijk door zonnepanelen te plaatsen.

Verder volgt Harmonisch Wonen het gematigde huurbeleid van de overheid en streeft de corporatie een hoge klantwaardering na.

Het plan is voor belangstellenden te lezen op de op de pagina met plannen en verslagen.