Ga naar de inhoud

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. In 2023 jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen.

Wie krijgt huurverlaging?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie (peiljaar 2021):

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt). (Jaarinkomen 2021)
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). (Jaarinkomen 2021)

Update januari 2024: voor nieuwe inkomensgrenzen en huurprijzen zie de informatie bij de Woonbond over huurverlaging

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Wanneer krijg ik bericht?

  • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht in april.
  • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u uiterlijk in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt uiterlijk in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Is uw inkomen lager geworden na 2021?

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april 2023 van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Neem dan in mei 2023 contact op met Harmonisch Wonen. Als u voor 1 juni aantoont wat uw huidige inkomen en huishoudsamenstelling is, kan de huurverlaging ingaan per 1 juli 2023.

U kunt nog tot 30 december 2024 een huurverlaging aanvragen. U toont dan aan dat u de afgelopen 6 maanden een laag inkomen had. Komt u in aanmerking, dan wordt uw huur uiterlijk de tweede maand na uw aanvraag verlaagd.

Heeft u nog vragen?

Mail naar info@harmonischwonen.nl, kom langs of bel 0320-218077 tijdens de spreekuren.

Meer lezen?