Ga naar de inhoud

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. In 2023 jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen.

Wie krijgt huurverlaging?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt). (Jaarinkomen 2021)
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). (Jaarinkomen 2021)

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

Wanneer krijg ik bericht?

  • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht in april.
  • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u uiterlijk in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen?

Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt uiterlijk in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging.

Is uw inkomen lager geworden na 2021?

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat, maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Neem dan in mei 2023 contact op met Harmonisch Wonen. Als u voor 1 juni aantoont wat uw huidige inkomen en huishoudsamenstelling is, kan de huurverlaging ingaan per 1 juli 2023.

U kunt nog tot eind 2024 een huurverlaging aanvragen. Komt u in aanmerking, dan wordt uw huur uiterlijk de tweede maand na uw aanvraag verlaagd.

Heeft u nog vragen?

Mail naar info@harmonischwonen.nl, kom langs of bel 0320-218077 tijdens de spreekuren.

Meer lezen?