Ga naar de inhoud

Afgelopen zomer kwam het bericht dat de directeur-bestuurder Radbout Matthijssen van Harmonisch Wonen besloten had een andere wending aan zijn leven te gaan geven, dit in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Na zich meer dan dertig jaar vrijwel onafgebroken voor Harmonisch Wonen te hebben ingezet was Radbout tot de slotsom gekomen dat het tijd was om zijn op persoonlijk vlak liggende dromen te gaan verwezenlijken. Om hiervoor ruimte te maken treedt hij, zoals u weet, per  januari 2021 terug als directeur-bestuurder van Harmonisch Wonen.

In september en is de wervings- en selectieprocedure voor de opvolger van Radbout gestart en deze maand succesvol afgerond. We zochten een directeur-bestuurder met positieve energie, een schaap met vijf poten. En dat is gelukt!

Zijn naam is Guus Berkhout. Hij zal op 1 januari aanstaande eerst als ‘waarnemend bestuurder’ in dienst treden. Gedurende de maand januari zal de overdracht van werkzaamheden van Radbout aan hem plaatsvinden. Parallel vindt de beoordeling van de Rijksoverheid/Autoriteit woningcorporaties plaats inzake zijn ‘geschiktheid & betrouwbaarheid’. Zodra die beoordeling is afgerond en de overheid heeft aangegeven geen bezwaar tegen deze kandidaat te hebben, zal de status ‘waarnemend’ van zijn bestuurderstitel wegvallen en is hij de directeur-bestuurder van Harmonisch Wonen.

Wij verwachten dat Guus gegeven zijn kennis, ervaring, enthousiasme, achtergrond en persoonlijkheid zeer goed in staat is de doelen, waar Harmonisch Wonen nu voor staat, te realiseren. Wij hebben het volste vertrouwen in een zonnige toekomst.

Wij vinden het belangrijk om u hierover te informeren. U zult Guus op een later moment ontmoeten en dan zal hij zichzelf verder introduceren.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Commissarissen van Harmonisch Wonen

Arnoud Vlak
Sjoerd Vos
Judith Gelmers