Ga naar de inhoud
Meedoen - Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie

Meedenken en meedoen

Harmonisch Wonen is een servicegerichte organisatie. Inbreng van klanten over wat wenselijk is achten wij van het grootste belang. Sinds 2016 is er weer een huurdersorganisatie actief. Om inbreng te genereren houden wij ook een maal per jaar een bewonersavond, soms algemeen van aard met een agenda gevuld door de aanwezig, soms per thema. Deze avonden worden huis aan huis aangekondigd en ze worden gepubliceerd in het bewonersblad, het SidhadorpNieuws, die samen met SHL en SOWCI wordt uitgegeven.
We hopen ook dat de website aanleiding is voor reactie en suggesties. U kunt ons altijd per e-mail bereiken met tips en suggesties.

Participatiebudget

Heeft u een goed idee voor de buurt? De gemeente Lelystad stelt bewoners ondersteuning en geld beschikbaar om goede ideeën uit te kunnen voeren. Het gaat om ideeën waar meerdere bewoners wat aan hebben. Lees meer hierover op Mensen maken de buurt.

Verslag algemene bewonersavond

Op de algemene bewonersavonden bespreekt en verzamelt Harmonisch Wonen ideeën van bewoners en probeert die om te zetten in beleid. De laatste verslagen zijn te lezen bij het beleidsplan en jaarverslag.

Beleidsplannen

Het actuele beleidsplan is in te zien via de pagina beleidsplan en jaarverslag

Inspraak servicekosten

Voor de servicekosten bestaat een rechtstreekse inspraakprocedure (pdf). In deze procedure wordt beschreven hoe de besluitvorming kan zijn als u wenst dat een dienst wordt gewijzigd.

Huurdersorganisatie

Sinds 2016 is er weer een huurdersorganisatie actief. Voelt u er voor om in de huurdersorganisatie mee te denken in het beleid van Harmonisch Wonen dan roepen wij u op u aan te melden bij ons.

Landelijk is op dit gebied de Woonbond actief, voor meer informatie: www.woonbond.nl.

Gemeenschappelijke ruimten

Huurders hebben recht op het gezamenlijk medegebruik van de gemeenschappelijke ruimte(n) volgens de gedragscode gemeenschappelijke ruimten 2012 (pdf).