Ga naar de inhoud

Van der Leij heeft in mei al een heel stel rookmelders geplaatst in de huurwoningen. De medewerker kijkt ook of de Veluxramen aan vervanging toe zijn en meet de uitzetraampjes op. Als het nodig is voert de medewerker andere werkzaamheden uit, zoals de doorloop in de meterkast dichtmaken.

Bel voor een afspraak: 0320-257398

Heeft u nog geen afspraak met Van der Leij? Mogelijk hebben we u nog niet kunnen bereiken. Belt u dan zelf naar Van der Leij, telefoonnummer 0320-257398, om een afspraak te maken? De rookmelders moeten nl. voor 1 juli a.s. geplaatst zijn.

Na de uitvoering vraagt Van der Leij u om een handtekening, zodat vastgelegd is dat de rookmelders bij u zijn geplaatst. We bedanken u alvast voor uw medewerking!

Onderhoud 

In de gebruiksaanwijzing (pdf) van de rookmelder staan tips voor het onderhoud:
- controleer elke maand of de rookmelders door de testknop in te drukken tot het alarm afgaat
- reinig de rookmelder elk half jaar door de stof te verwijderen van de gleuven aan de zijkant met het smalle mondstuk van een stofzuiger
- het deksel kunt u afnemen met een vochtige doek en daarna zorgvuldig droogmaken

Meer tips voor brandveilig wonen

Rookmelders helpen uw woning veiliger te maken tegen brand. U kunt zelf nog meer doen. De brandweer geeft daar tips voor. Op hun website kunt u een brochure downloaden met een checklist voor een brandveilige woning:

https://www.brandweer.nl/onderwerpen/brandveiligheid/