Ga naar de inhoud

In juni heeft KWH namens Harmonisch Wonen huurders ondervraagd over het thema sociale participatie. We danken jullie voor jullie input!

In bijgaande factsheet hierbij staan de belangrijkste resultaten. Hierop is onder meer te zien hoeveel van de huurders ervoor open staan om zelf iets te doen voor de buurt, en in welke vorm dan. En als zij daar niet voor openstaan: wat dan de belangrijkste barrières zijn. Maar ook of zij als huurder zelf betrokkenheid ervaren vanuit de corporatie.

Landelijk gezien voelen 6 op de 10 huurders zich betrokken bij hun eigen complex, straat of buurt. Een meerderheid staat ervoor open om zelf iets bij te dragen: vooral door meldingen te doen, buren te helpen en de straat netjes te houden.

Bij Harmonisch Wonen is de betrokkenheid een stuk hoger is dan bij andere corporaties. Dit laat zien dat de verbondenheid in het Sidhadorp goed is en dat mensen zich veel inzetten voor de buurt.