Ga naar de inhoud

Wat vindt u van ons en onze dienstverlening? Bijvoorbeeld als Van der Leij een reparatie heeft gedaan of als u net verhuisd bent? Misschien heeft u al wel eens een vragenlijst ontvangen of bent u gebeld om een paar vragen hierover te beantwoorden. Deze vragenlijsten zijn nu geheel vernieuwd. De vragenlijsten volgen precies de stappen die u heeft doorlopen tijdens bijvoorbeeld het melden en laten uitvoeren van een reparatie of tijdens het zoeken en verhuizen naar uw nieuwe huis. Ook zijn de vragen geschreven in begrijpelijke taal. Zo zijn ze makkelijk leesbaar. U kunt de vragenlijsten online invullen of u kan worden gebeld door iemand die de vragenlijst samen met u invult. Zo zorgen we er voor dat alle huurders mee kunnen doen aan het onderzoek en zo hun feedback aan ons kunnen geven. Vanaf 2022 stellen we elke maand vragen over afgeronde reparaties en verhuizingen en eens per kwartaal vragen over de algemene dienstverlening. Wilt u meer weten over het onderzoek naar klanttevredenheid? Neem dan contact met ons.