Ga naar de inhoud
Overlast en leefbaarheid

Overlast

U gebruikt uw woning zoals u dat zelf wenst. Een aantal richtlijnen zijn natuurlijk wel van kracht. Er zijn Algemene huurvoorwaarden, versie 2021 (pdf) van kracht waarin e.e.a. is geregeld. Ook zijn er natuurlijk allerlei wettelijke bepalingen van kracht. Wat mag wel en wat niet en hoe gaan we met elkaar om?

Gedragsregels gemeenschappelijke ruimten bij appartementen

Bij een aantal appartementencomplexen zijn gemeenschappelijke gangen trappen, wasruimten en bergingen. Omdat het gemeenschappelijke gebruik ervan niet altijd even gemakkelijk verliep is er voor de appartementen aan de Donaustraat in overleg met de bewoners een richtlijn gebruik van gemeenschappelijke ruimten opgesteld (PDF).

Overlast

Overlast veroorzaken mag niet, maar wat moet je doen als je er mee geconfronteerd wordt? Buren moeten samen leven. Is er wrijving om wat voor reden dan ook is de aangewezen weg om daar in eerste instantie zelf uit te komen. Het probleem bestaat immers onderling. Lukt dat niet dan kunnen wij u begeleiden naar hulp. Wij kunnen uw melding o.a. doorgeven aan het Lelystadse project buurtbemiddeling waarbij vrijwilligers uit de buurt met u het probleem komen doornemen en kunnen bemiddelen om er met uw buren uit te komen. Lees meer in de Huurdersinformatie Overlast (pdf).

Als u overlast veroorzaakt of er op aangesproken bent is het goed om de Algemene huurvoorwaarden, versie 2021 (pdf) er nog eens op na te slaan. Overlast veroorzaken is niet toegestaan en u voldoet daar niet mee aan het huurreglement. In ernstige gevallen kan de huurovereenkomst ontbonden worden en moet de veroorzaker het huis uit.

Bemiddeling volgens het stappenplan

Als u bij ons komt zullen wij conform het stappenplan eerst u zoveel mogelijk ondersteunen zelf tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan kunt u buurtbemiddeling via de gemeente inschakelen. Zij zullen met beide partijen gaan praten met als doel de beide partijen bij elkaar te brengen zodat ze begrip voor elkaar krijgen. Heeft u begrip voor elkaar dan kunt u ook rekening houden me elkaar. Een gesprek met alle partijen bij elkaar is dan noodzakelijk. Met een bemiddelaar lukt dat vaak wel waar eerder het niet meer mogelijk was met elkaar te praten.

Tuinen en burenrecht

Vaak ondervinden buren last van schaduwgevende en overgroeiende bomen, struiken en heggen. Is er sprake van buren in koopwoningen (verschillende eigenaren) dan is het burenrecht (pdf) van toepassing. Dit is ook van toepassing tussen een huurwoning en koopwoning. Bent u huurder en ondervindt u overlast van een naastgelegen koopwoning, dan kan de verhuurder u helpen als u er onderling niet zelf uitkomt.

Gaat het om huurders onderling dan is het burenrecht niet van toepassing. Dan gelden de huisregels rond tuinonderhoud (pdf) van de verhuurder.

Wietplantages

Het kweken van hennep in een woning is niet toegestaan en gaat vaak gepaard met overlast en gevaarlijke situaties. Bij het aantreffen van een wietplantage in een woning zal er in de meeste gevallen overgegaan worden tot ontruiming van de woning. Hoe Harmonisch Leven hiermee omgaat leest u in de huurdersinformatie hennepkweek (pdf).