Ga naar de inhoud
Over Harmonisch Wonen

Harmonisch Wonen is een woningcorporatie in Lelystad. Zij beheert ongeveer 225 verhuureenheden in het Sidhadorp te Lelystad.

De woningcorporatie is geïnspireerd door de Vedische traditie, een oud systeem van kennis omtrent alle aspecten van het leven. Zij beheert de huurwoningen van het Sidhadorp, waar mensen hun werk en gezinsleven combineren met het gezamenlijk beoefenen van de Transcendente Meditatie techniek (TM), een mentale techniek voor bewustzijnsontwikkeling.

Door deze bijzondere opzet gelden er voor het Sidhadorp bijzondere vestigingseisen.

U kunt zich aanmelden voor een rondleiding en per e-mail algemene informatie aanvragen over het wonen, werken, leven en mediteren in het Sidhadorp.

 

 

 

logo Harmonisch Wonen

Wie zijn wij

Stichting Harmonisch Wonen is woningcorporatie, statutair gevestigd in Lelystad, toegelaten instelling en lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Harmonisch Wonen is een moderne, kleine en servicegerichte organisatie. Lees meer over de wijze van goed bestuur.

Als enige corporatie in de Flevopolders zijn wij door een bewonersinitiatief opgericht, met als doel het Sidhadorpproject te realiseren.

De bindende factor in deze bewonersgroep, het zogenaamde Sidhadorp, is de beoefening van Transcendente Meditatie.

Voor meer achtergrondinformatie kunt u online ons beleidsplan en het laatste jaarverslag lezen.

Als lid van Aedes, vereniging van woningcorporaties, hebben wij de Aedes governancecode onderschreven. Conform deze codes heeft de corporatie in 2007 een visitatie (pdf) laten uitvoeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de Aedes
website.

De corporatie heeft beperkt eigen capaciteit om nieuwe projecten te ontwikkelen. Het laatste project bestond uit 18 huurwoningen en 10 koopwoningen gerealiseerd in 2002.

Als woningcorporatie hebben we een modern en professioneel werkapparaat. Daarbij wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk de lokale werkgelegenheid te stimuleren. Ons kantoor bevindt zich in de woonbuurt en twee van de drie medewerkers wonen daadwerkelijk in de buurt. Ook het programma woningverbetering wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door de eigen dienst of door lokale klussenbedrijven. Hiermee wordt de herkenbaarheid voor de klant vergroot, evenals de betrokkenheid van de medewerkers.

De raad van commissarissen

Leden:
Judith Gelmers (voorzitter), Frederik Kunst (vice-voorzitter), Geert de Nekker, Mike Seegers (trainee)

Lees meer over het bestuur en toezicht (governance) binnen Harmonisch Wonen.

 

De mensen

Het personeel bestaat uit:
Bernadette van Zuidam (verhuur en bewonerszaken),
Guus Berkhout (bestuur, directie en beleid)

 

Foto: In het voorjaar van 2017 heeft het toenmalige team als maatschappelijk activiteit een Minibieb gebouwd in het Sidhadorp.