Ga naar de inhoud

Op 15 oktober hebben wij tijdens de huurdersavond veel steun ervaren bij het oprichten van onze huurdersorganisatie Mediteren en Wonen. Wij zijn iedereen dankbaar voor de gegeven ondersteuning.

Het Sidhadorp is uniek. Het Sidhadorp ontleent zijn bestaansrecht aan de Transcendente Meditatie, TM, die wordt uitgeoefend door de bewoners. Het Sidhadorp floreert door de filosofie achter de TM. Dat maakt Harmonisch Wonen ook uniek. Harmonisch Wonen doet het heel goed als woningcorporatie in Nederland. De huurdersorganisatie staat achter de doelstelling van het Sidhadorp en daarmee ook de doelstelling van Harmonisch Wonen. De doelstelling van de huurdersorganisatie is de belangen behartigen van de huurders van Harmonisch Wonen.

De eerste acties die we hebben opgepakt zijn het opstellen van een begroting (die is inmiddels ingediend) en het vaststellen van ons huishoudelijk reglement.

De huurdersorganisatie heeft ook een gesprek gehad met de huurderscommissaris (RvC), Frederik Kunst. De RvC heeft laten blijken, door een mooi boeket bloemen, dat zij onze inspanningen waarderen.

Daarnaast zal de Huurdersorganisatie regelmatig vergaderingen bijwonen van het Sidhadorp-overleg.

De firma van Leij is door Harmonisch Wonen ingehuurd om een inventarisatie te maken van wat er nodig is aan groot onderhoud. Daarvoor komt van der Leij bij huurders langs (daarover hebben jullie een brief gehad).

Van der Leij zal steekproefsgewijs inventariseren. Als van der Leij niet langs is geweest bij jou, en je hebt toch klachten, dan wil de huurdersorganisatie graag weten wat die klachten zijn. Dan gaan wij met Harmonisch Wonen om de tafel om de juiste plannen te laten uitvoeren.

Je kunt een mail daarover sturen aan: huurders@harmonischwonen.nl

Huurdersorganisatie Mediteren en Wonen zal ook meewerken aan de Nieuwjaarsreceptie, die gepland wordt door de Sidhadorp-organisaties.

Voor nu alvast een gelukkig Nieuwjaar!

 

Foto door Ger Lieve