Ga naar de inhoud

Verslag van de bewonersavond van 22 maart 2022 door huurdersorganisatie Mediteren en Wonen

Als huurdersorganisatie organiseerden wij op 22 maart een informatieavond voor huurders/bewoners. Helaas moest  Guus Berkhout (directeur Harmonisch Wonen) afzeggen, in verband met privé omstandigheden.

 

Bouwlocatie Merwede/Zaanstraat

De gemeente heeft de grond Merwede/Zaanstraat als bouwgrond voor woningen aangewezen. Als Harmonisch Wonen hier niet bouwt, zal een andere organisatie het gaan doen. Omdat de grond aan iedereen moet worden aangeboden moeten we nu duidelijk maken dat wij hier willen bouwen.

Daarvoor moet een plan tot stand komen dat gedragen wordt door de bewoners en dat uniek is, zodat de gemeente zichzelf daarmee op de kaart kan zetten. En we willen Sthapatyavedisch bouwen.

 

Enquête gemeente

Tijdens de informatieavond is aan de orde geweest dat op de website van de gemeente geen enquête te vinden is,  maar je je wel kunt aanmelden om een enquête te krijgen en/of bij een bijeenkomst je mening te uiten. Hoe de gemeente daarmee omgaat, we weten het niet precies. Aanmelden kon je tot 31 maart. Dat hebben gelukkig ook veel mensen gedaan.

 

Versterking huurdersorganisatie

Cissy Ploegmakers stelde zich voor, zij wil in de toekomst de huurdersorganisatie ondersteunen. En ze legde de taken van de huurdersorganisatie uit. Wij vragen alle belangstellenden die de huurdersorganisatie willen komen versterken, om zich bij ons te melden.

 

Bouwplannen Harmonisch Wonen. 

Bernadette van Zuidam vertelde  waarom Harmonisch Wonen wil gaan bouwen.
Harmonisch Wonen wil het Sidhadorp completer maken en toekomstbestendig maken. In verband met de vergrijzing zijn meer levensloopbestendige woningen nodig, naast de bestaande woningen, zodat mensen hier zelfstandig kunnen blijven wonen als ze ouder worden en zorg nodig hebben.

Het bouwplan omvat:

  • 25 sociale huurwoningen, levensloopbestendig, met mogelijke zorg
  • 15 middenhuur, dus huur boven sociale huurgrens voor middeninkomens
  • 20 koopwoningen

 

Er is nog geen plan hoe het er precies uit moet gaan zien.

Het zou onze doelstelling onderschrijven om te groeien naar 500 Sidha’s in de koepel (doelstelling van Project-D). Er wordt ook gedacht aan duurzaamheid (ook in de doelstelling van Project-D).

Vanuit de TM-beweging is vraag naar Sthapatyavedische woningen. Eén van de aspecten is bouwen in een “parkachtige” omgeving. De gemeente Lelystad wil graag dat klimaatbestendig en natuurinclusief gebouwd wordt (de gelegenheid om groen te behouden en te creëren).

Eerdere verkenningen zijn door Radbout gedaan. Guus Berkhout heeft regelmatig contact met de gemeente en er  is een architectenbureau ingeschakeld.

Een kort filmpje over Sthapatya Veda maakte duidelijk hoe belangrijk het is op deze manier te bouwen.

 

Discussie in groepjes

In vier groepen kon iedereen zijn ideeën en wensen rond de nieuwbouw delen. De huurdersorganisatie heeft deze verzameld. Wij gaan het bespreken met Guus Berkhout.

Het eindresultaat zal vast niet aan alle verzamelde wensen kunnen voldoen, door bouwkaders, wetten, kosten.

Maar dit project biedt kansen om het unieke van het Sidhadorp levendiger en bekender te maken.

Wil je ook nog je ideeën en wensen kwijt? Dan kun je bij Iris Bäppler of Harmonisch Wonen een enquête afhalen. Wij vinden het belangrijk om zo veel mogelijk mensen te horen.

 

Vrije School

Op deze avond werd ook aangekondigd, dat de Vrije School deze zomer in het schoolgebouw van het Sidhadorp komt. Ze beginnen met twee groepen maar moeten binnen vijf jaren 220 leerlingen hebben. Dan is het huidige schoolgebouw te klein en dan moet  er of aangebouwd worden, of een andere locatie gezocht worden.

 

Belangstelling voor een woning

Heb je belangstelling om in het Sidhadorp te komen wonen, of wil je een woning in het nieuwe plan? Schrijf je dan in als woningzoekenden bij Harmonisch Wonen, zonder verplichting.

Huurdersorganisatie Stichting Mediteren en Wonen
(e-mailadres: huurders@harmonischwonen.nl)

 

Reacties op de bewonersavond vragen

Lees meer in deel twee van het verslag van de bewonersavond (pdf).