Ga naar de inhoud
Servicekosten

Naast de huur betaalt u servicekosten. Deze kosten zijn op het huurcontract met u overeengekomen. De servicekosten gaan over zaken die op basis van wettelijke regelingen voor uw rekening komen. Door het via de servicekosten collectief in te kopen is dat goedkoper, dan wanneer u dat allemaal zelf zou moeten regelen. 

Harmonisch Wonen heeft de algemene servicekosten tegen vaste lage bedragen afgekocht bij onze huisaannemer Van Der Leij.

Welke servicekosten zijn er? Het gaat daarbij om het glasfonds, dakgotenfonds, onderhoudsfonds, elektra/water e.d., schoonmaak en tuinonderhoud.

Welke servicekosten zijn er?

Er zijn een aantal servicekosten die voor alle woningen gelden. Daarnaast zijn er bij appartementen specifieke services zoals elektra of schoonmaak. Bijzonder is daarnaast de gebruiksvergoeding voor zonnepanelen.

Algemene servicekosten

  1. Glasfonds: bij kapotte ruiten: U kunt een reparatieverzoek indienen. De kosten worden betaald uit het fonds.
  2. Dakgotenfonds: Eens per jaar worden de goten schoongemaakt. Is de goot verstopt en/of loopt hij over dan kunt u een reparatieverzoek indienen.
  3. Fonds huurdersonderhoud (ook wel onderhoudsabonnement). Dit fonds omvat allerlei klein onderhoud aan kranen, deuren verstoppingen etc. Voor een overzicht van de zaken die hieronder vallen verwijzen we u naar de “blauwe kaart” (pdf). Huurt u al vanaf het begin bij ons, dan kan het zijn dat u hier geen gebruik van maakt. Als u niet weet of u meedoet kunt u dat opzoeken bij de brief bij de laatste huurverhoging. Twijfelt u, neem dan even contact op.  Ongeveer 95% van de huurders is aangesloten. Meedoen? download u het inschrijfformulier (pdf) of kom langs op een spreekuur.

Bijzondere services

Daarnaast zijn er diensten en verstrekkingen die specifiek voor een woonblok zijn, meestal etagewoningen. De uitvoering van deze diensten gaat vanzelf. U hoeft geen reparatieverzoek in te dienen of iets dergelijks. Als u vindt dat de betreffende dienst niet goed wordt uitgevoerd kunt u dat natuurlijk wel melden. Dat kan het best via info@harmonischwonen.nl of aan de balie tijdens de openingstijden. Het gaat daarbij om de volgende:

  1. Elektra: meestal verlichting van gemeenschappelijke gedeelten zoals berging en entrees. Vaak ook mechanische afzuiging. Een enkele keer de stroom van de gezamenlijke wasruimte. In dat laatste geval betaalt u ook apart voor water. In sommige gevallen zitten er meerdere aansluitingen achter één meter. Via de servicekosten worden de bedragen dan verrekend.
  2. Schoonmaak: één of twee maal jaar een grondige beurt van gemeenschappelijke entrees incl. ramen lappen. De dagelijkse schoonmaak doet u zelf. De entrees en gangen van de appartementen aan de Donaustraat worden vaker schoongemaakt.
  3. Tuinonderhoud: bij gezamenlijke tuinen (Hofje en appartementen aan de Moezelstraat. Groenstroken die een openbaar karakter hebben vallen er niet onder.
  4. Heeft uw woning zonnepanelen en is uw huurovereenkomst ingegaan na 2016? Dan betaalt u een gebruiksvergoeding voor de zonnepanelen. Deze is gekoppeld aan het elektratarief en wordt jaarlijks aangepast. Voor het gebruik van de panelen betaalt u ons ongeveer de helft van wat de panelen u besparen op uw eigen elektrarekening. 

Hoe worden de kosten verrekend?

U stort maandelijks samen met de andere huurders via de servicekosten een klein bedrag in de diverse fondsen. Harmonisch Wonen beheert deze fondsen en betaalt er de huisaannemer Van Der Leij mee. Dat zijn vaste afkoopsommen die we voor u hebben uitonderhandeld.  Van der Leij kan de afkoopsom jaarlijks aanpassen aan wat het hun het laatste jaar heeft gekost. Harmonisch Wonen heeft inzage in de administratie en controleert deze grondig. De mogelijkheid voor jaarlijkse aanpassing is contractueel vastgelegd, zodat het niet zomaar omhoog kan gaan. Als Van der Leij de bedragen aanpast, kan Harmonisch Wonen ook uw maandbijdrage aanpassen. Dit gebeurt gelijk met de huurverhoging. Bij de mededeling huurverhoging ontvangt u een overzicht van de gemaakte kosten en de ontvangen bedragen van de servicekosten. Er wordt naar gestreefd de fondsen zeer beperkt gevuld te houden. Zouden er onverwacht grote kosten zijn dan wordt dat voorgeschoten.

Zelf aangebrachte voorzieningen

Als u zelf voorzieningen heeft aangebracht in uw woning zoals een extra raam, ligbad of toilet dan moet u ook zelf voor het onderhoud zorgen.

Ik wil inspraak

Als u graag nieuwe diensten zou willen afnemen kunt u met uw idee altijd terecht tijdens een van de spreekuren of op de jaarlijks algemene bewonersavond. Bent u het niet eens met de gang van zaken van een bestaande service of wilt u voorstellen dat de service meer, minder of anders moet dan volgt u de procedure inspraak servicekosten (pdf). Services kunnen niet zomaar gewijzigd worden. In feite heeft de verhuurder een identiek contract met vele afnemers. Een groot deel van de afnemers moeten akkoord zijn voordat er iets gewijzigd kan worden. Kijkt u eventueel ook even op de pagina over meedenken en inspraak.