Ga naar de inhoud
Huurachterstand

Documenten

bewonersinformatie huurachterstand (pdf)

 

Organisaties

MDFlevoland, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

Deurwaarder.com

Links naar meer organisaties die kunnen helpen

Harmonisch Wonen voert een strak beleid als het gaat om huurachterstand. Het is niet alleen landelijke, maar ook onze eigen ervaring dat betalingsproblemen daarmee in de hand gehouden worden en niet zo snel zo erg oplopen dat er geen redden meer aan is. Soms helpt de strenge hand beter dan de zachte. Op die wijze zorgen we er juist voor dat er minder huisuitzettingen hoeven plaats te vinden. Dat klinkt wellicht schokkend maar huisuitzetting is het ultieme gevolg van het niet betalen van uw huur.

Automatische incasso en huurachterstand

Is incasso bij u niet mogelijk gebleken omdat u bijvoorbeeld onvoldoende saldo heeft dan moet u het bedrag alsnog handmatig betalen. Wij proberen niet een tweede keer te incasseren. Ook incasseren wij altijd alleen de huur van de lopende maand en niet het totale huursaldo. Achterstanden moet u dus altijd handmatig betalen. Voor manieren van betalen verwijzen we u naar de algemene pagina over de huur.

Werkwijze, ondersteunend maar strikt

Bij betalingsachterstand ontvangt u van ons beginsel één maal per maand een schriftelijke herinnering. In vakanties wordt hier wel eens van afgeweken. Ook zullen wij zoveel mogelijk trachten ook persoonlijk met u in contact te komen. Dat lukt ons niet altijd. Wij adviseren u om bij betalingsproblemen ook zelf contact op te nemen per e-mail of tijdens de spreekuren.

Wij zijn, afhankelijk van de situatie bereid om over een betalingsregeling te praten. Bent u met ons een schriftelijke betalingsregeling overeengekomen dan wordt die gehanteerd in het afgesproken schema. Blijft u bij een regeling in gebreke dan wordt het gehele bedrag ineens invorderbaar.

Lees meer in de huurdersinformatie over betalingsachterstand (PDF).

Wij zijn er voor om woningen te verhuren; het onderstaande scenario is niet onze wens en zal door ons altijd met tegenzin worden uitgevoerd. Wij zullen altijd proberen u te helpen te voorkomen dat het van kwaad tot erger komt.

Wat wij ook met elkaar afspreken, de onderstaande termijn worden strikt gehanteerd:

Herinneringsschema

  • Als u uw huur niet op tijd betaalt dan krijgt u van ons in de een herinnering. Deze versturen wij doorgaans rond het midden van de maand. U krijgt dan twee weken om de huur alsnog te betalen.
  • Betaalt u dan alsnog niet dan krijgt u van ons een aanmaning. Hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebracht.
  • Betaalt u dan weer niet, dan krijgt u een aanmaning van de deurwaarder. Ook hiervoor worden (hogere) kosten in rekening gebracht.
  • Betaalt u dan weer niet dan besteden wij het innen van de huurachterstand geheel uit aan de deurwaarder. U moet dan verder alles met hen regelen. Hier zijn aanzienlijke kosten aan verbonden.
  • Betaalt u dan weer niet dan zal de deurwaarder een een ontruiming vorderen via de rechtbank. Hierdoor lopen de kosten verder op.
  • U kunt dan nog steeds betalen. Laat u dat na dan zult u daadwerkelijk worden ontruimd. Als u de woning dan niet zelf verlaat dan worden al uw inboedel uit de woning verwijderd. De gemeente krijgt dan de verantwoordelijkheid over uw spullen. De gemeente Lelystad heeft het beleid om de inboedel niet op te slaan maar weg te gooien. Ontruiming van de boedel is een buitengewoon kostbare aangelegenheid die u volledig zult moeten betalen. Is er nog een hele inboedel in huis dan komt de deurwaarder met een hele ploeg verhuizers. Uw woning is in enkele uren leeg. Daarna moet de woning meestal ook nog hersteld worden op uw kosten.

Wat er ook gebeurt, u blijft altijd aansprakelijk voor de huur en kosten. Ook na de ontruiming blijft u gehouden aan de betaling van alle huurschuld en de kosten. U kunt ook pas opnieuw een huis huren als alle achterstand is betaald.

Het hele schema neemt minimaal meerdere maanden in beslag waardoor een huurschuld toch nog fors kan oplopen. Betaalt u tussentijds onregelmatig dan kan het hele traject langer duren. De huurincasso wordt altijd uitbesteed aan de deurwaarder als de schuld drie maanden of meer is.